کابل فلت 16 رشته طوسی AWG 28

دسته بندی: لوازم برق کشیسیم و کابلکابل شبکه
0
از 0 رای
0 دیدگاه

تخفیف در قیمت، در صورت خرید تعداد بالا و یا همکار

(هر واحد برابر با یک متر است)