کابل افشان 4*2 با هادی مس روکش دار لوشان

دسته بندی: لوازم برق کشیسیم و کابلسیم و کابل افشان

تخفیف در قیمت، در صورت خرید تعداد بالا و یا همکار

قیمت درج شده به ازای هر یک متر است (حداقل خرید یک رول 100 متری)

سفید
مشکی