حداقل خرید 4 عدد

تخفیف در قیممت خرید عمده (کارتن ۵۰ عددی)

آفتابی (زرد)
مهتابی (سفید)