سیم افشان برق و ارت سایز ۱ در ۱۶ لیاء قزوین (لوشان)

دسته بندی: سیم و کابل افشان

تخفیف در قیمت، در صورت خرید تعداد بالا و یا همکار

قیمت درج شده به ازای هر یک متر است (حداقل خرید یک رول 100 متری)

زرد
سبز و زرد (ارت)
آبی
سبز
قرمز
مشکی