ریسه نئون فلکسی 12 ولت نواری ضد آب

دسته بندی: قطعاتال ای دی خطی و نواری

تخفیف در قیمت، در صورت خرید تعداد بالا و یا همکار

(قیمت بر اساس هر یک متر محاسبه می شود)

حداقل خرید 5 متر

آبی
آفتابی (زرد)
انبه ای
بنفش
سبز
مهتابی (سفید)